Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

cynamonikardamon
8304 9c07 500
modus operandi

March 21 2017

cynamonikardamon
cynamonikardamon
Val di Funes, South Tyrol, Italy
Reposted fromciarka ciarka

March 16 2017

cynamonikardamon
cynamonikardamon
4640 f498 500
Reposted fromroxanne roxanne viaLalli Lalli
cynamonikardamon
6182 4cec
Reposted fromtfu tfu viaessperer essperer
cynamonikardamon

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaifyouleave ifyouleave
cynamonikardamon
9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialaparisienne laparisienne
cynamonikardamon
cynamonikardamon
cynamonikardamon
6374 360f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaparisienne laparisienne
cynamonikardamon
  Czy zauważyłeś? Czy zauważyłeś, że najmocniej tęsknimy za tymi, którzy są tuż obok nas,
a my nie możemy ich mieć?

Najbardziej brakuje nam tych, którzy są prawie namacalni.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co boli bardziej
- powiedzieć coś i żałować tego, 
czy nic nie powiedzieć i tego żałować?

Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

Nie bój się mówić ludziom, że ich kochasz. 
Jeśli to zrobisz, oni mogą złamać Ci serce, ale jeśli nie, 
Ty możesz złamać ich.

Czy kiedykolwiek postanowiłeś nie wiązać się z kimś z obawy, 
że stracicie to, co do tej pory was łączyło? 
To Twoje serce decyduje, 
kogo kocha, a kogo nie. 
Nie możesz mu mówić, co ma robić. Ono samo wybiera. 
Wtedy kiedy najmniej się tego spodziewasz,
a nawet wtedy, gdy tego nie chcesz...

Czy kiedykolwiek pragnąłeś kochać kogoś całym sobą,
ale ta druga osoba za bardzo się obawiała, 
by Ci na to pozwolić? 
Zbyt wielu z nas pozostaje zamkniętych,
gdyż za bardzo się boją. Boją się, 
że zacznie im zbyt mocno zależeć,
albo ze strachu przed tym, 
ze drugiej osobie zależy mniej albo wcale.

Czy kiedykolwiek kochałeś kogoś, 
kto zupełnie nie miał o tym pojęcia?

Czy byłeś kiedyś zakochany w swoim najlepszym przyjacielu
i musiałeś spokojnie patrzeć jak budziło się w nim gorące uczucie
dla kogoś innego?

Czy kiedykolwiek zaprzeczyłeś swoim uczuciom, 
gdyż strach przed odrzuceniem był nie do zniesienia?

Kłamiemy, kiedy się boimy... Boimy się tego, czego nie znamy, 
boimy się tego, co pomyślą o nas inni. 
Ale za każdym razem to, 
czego się boimy rośnie i staje się silniejsze.

Życie samo w sobie jest ryzykiem i czasami wymaga
od nas skoku w przepaść.

Nie bądź osobą, która musi patrzeć w przeszłość
i zastanawiać się, co mogła mieć i zrobić...

Nikt nie czeka wiecznie...

 
http://schiza.soup.io/
Reposted frommagia magia vialaparisienne laparisienne
cynamonikardamon
8902 4131 500
zupa wie najlepiej.
cynamonikardamon
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego cos co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue vialaparisienne laparisienne

March 13 2017

9896 d67e 500
Reposted fromironbunny ironbunny via100suns 100suns
cynamonikardamon
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies
cynamonikardamon
cynamonikardamon
cynamonikardamon
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viavertheer vertheer
cynamonikardamon
0069 3688 500
krzysztof jaworski
Reposted frompiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl